AFTREK VAN BTW VAN VOOR 2014 ADVOCATEN BELGIË

AFTREK VAN BTW VAN VOOR 2014, ADVOCATEN BELGIË

Advocaten in België kunnen de aftrek van btw ook uitoefenen op investeringen die men deed vóór 2014.

Wat betreft bedrijfsmiddelen kan men de btw nog gedeeltelijk aftrekken voor alle bedrijfsmiddelen die nog aanwezig zijn en waarvan de herzieningstermijn nog niet verstreken is op 1 januari 2014. De aftrek kan nog genoten worden voor zoveel vijfden (of vijftienden voor nieuwe gebouwen) als er nog jaren te lopen zijn van de herzieningstermijn.

Het is mogelijk dat men de btw op een bedrijfsmiddel in de kosten is geboekt en dus volledig heeft afgetrokken. Wanneer men in 2014 deze btw nog (gedeeltelijk) aftrekt, zal men deze gerecupereerde btw als opbrengst moeten aangeven in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wat betreft gewone aankopen van goederen of diensten die nog niet verbruikt zijn, kan men de btw aftrekken indien men de goederen aankocht sedert 1 januari 2011 (maximum 3 jaar geleden op 1 januari 2014) en deze zich nog in de onderneming bevinden.

Om de historische btw te mogen aftrekken, moet een inventaris opgesteld worden en worden  ingediend bij het plaatselijk btw controle kantoor. Het is raadzaam de aftrek van de historische btw zo snel mogelijk aan te vragen. Elk jaar verstrijkt er immers een jaar van de periode van 5 of 15 jaar. Wacht men een jaar, dan verliest men een jaar aftrek van de historische btw.