Te laat betalen van btw strafbaar!

Vanaf 1 januari 2014 is het bewust te weinig en/of te laat betalen van btw strafbaar!

Doet u (wel eens) een zogenoemde ‘btw-nihilaangifte’ wanneer u niet tijdig over alle relevante gegevens voor het indienen van de btw-aangifte beschikt? Vanaf 1 januari 2014 is dat in beginsel een strafbaar feit en kan degene die opzettelijk een op aangifte te betalen btw-bedrag niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betaalt, worden gestraft met gevangenisstraf of een geldboete. Wij raden ondernemers die in een ‘te betalen btw’-positie verkeren af om deze handelwijze te blijven volgen. Deze strafbaarheid is niet aan de orde indien -in plaats van een ‘btw-nihilaangifte’ in te dienen- een aangifte naar een (niet te laag) geschat bedrag wordt gedaan en de ontvanger tijdig om uitstel van betaling van dit bedrag wordt verzocht. Verder moeten ondernemers dan deze nihilaangifte tijdig (over het algemeen binnen zes weken) aanvullen met een juiste aangifte.

Vóór 1 januari 2014 was het niet of niet tijdig doen van een btw-aangifte zelf ook al strafbaar gesteld, maar het recht op strafvervolging verviel in deze gevallen wanneer alsnog een juiste en volledige aangifte werd gedaan. Deze bepaling voor de aangifte blijft overigens onverkort van kracht. Een onjuiste aangifte kan derhalve nog steeds worden hersteld door een juiste en volledige aangifte. De te late betaling kan echter niet meer worden hersteld.

Neem contact met ons op als u in een positie verkeert waarin u voorziet dat u niet tijdig aan uw btw-aangifte en betalingsverplichting kunt voldoen.