Advocaten België factureren met BTW na uitspraak FOD.

BTW Belgische Advocaten na 14 februari: uitspraak FOD Beslissing.

Eén van de belangrijkste verrassingen die de Globale Beslissing bevat, is dat het gunstige administratieve standpunt i.v.m. erelonen die betrekking hebben op werkzaamheden verricht vóór 1 januari 2014 maar pas na 14 februari 2014 in rekening worden gebracht,
weggevallen is.

In de ontwerpversie van de Globale Beslissing stond te lezen dat zulke erelonen ook na 14 februari 2014 nog met vrijstelling van btw in rekening gebracht konden worden, maar deze “administratieve tolerantie” is dus niet weerhouden. Men valt terug op de algemene regel waarin de “voltooiing van de dienst” een cruciale rol speelt.
Afhankelijk van het standpunt dat men inneemt omtrent het tijdstip waarop de dienst van een advocaat voltooid is, kan men nog steeds verdedigen dat er geen btw verschuldigd is. Dit is in de hypothese dat al het werk vóór 1 januari 2014 werd verricht, maar als het vonnis of arrest dat aanleiding geeft tot de erelonen pas uitgesproken wordt na 1 januari 2014 en er geen facturatie heeft plaatsgevonden
vóór 14 februari 2014 is men dus BTW verschuldigd.

Hier de volledige Beslissing: FOD Beslissing BTW nr. E.T. 126.564