Bij De Cijfer Company kunt u terecht voor de administratie van het DGA salaris!

Heeft u een BV en bent u de DGA dan heeft u te maken met het zogenaamde gebruikelijk loon. Het DGA salaris is voor 2015 vastgesteld op €44.000,- per jaar. Het DGA salaris is ingesteld om de aanmerkelijk belanghouder, die tevens werkzaamheden verricht, voor zijn BV te verplichten een salaris te genieten in box 1 in plaats van zijn inkomen volledig te genieten vanuit zijn inkomen in box 2. Het inkomen over salaris is namelijk zwaarder belast.

DGA Salaris uitbesteden!

De Cijfer Company neemt deze werkzaamheden graag uit handen en wij zorgen voor een correcte en tijdige afhandeling hiervan. Ook profiteert u van de kennis en de eventuele wijzigingen in de regelgeving rondom het DGA salaris. Deze dienst van De Cijfer Company is maatwerk en wordt geheel op uw vraag en uw wensen afgestemd. Een intake ter bepaling van het gewenste salaris is inbegrepen bij het pakket.

Inrichting werkgever eenmalig 75 euro. ***Het tarief van salarisadministratie DGA geldt voor de directeur-grootaandeelhouders zonder personeel in de B.V. en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is vaak het geval bij holding-, stamrecht- en pensioen bv’s. 

Indien u van mening bent dat uw gebruikelijk loon te hoog is dan kunt u proberen, samen met uw belastinginspecteur, een lager loon overeen te komen. Dit dient wel onderbouwd te worden met realistische argumenten. U kunt denken aan het feit dat een onderneming nog in de opstartfase is of omdat u als parttime ondernemer uw werkzaamheden uitvoert.

Ook het administreren van het DGA salaris is een tijdrovend proces dat elke maand weer terugkeert! De informatie en administratieve werkzaamheden aangaande het DGA  salaris wilt u liever niet overlaten aan uw HR of administratieve medewerkers want dit ligt gevoelig.  Het uitbesteden van het DGA salaris is daarom een voor de hand liggende keuze. De Cijfer Company is gespecialiseerd in DGA salarisadministratie. U kunt het met een gerust hart aan ons uitbesteden. 

Voor welke loonadministratie en salarisadministratiediensten kunt u terecht bij De Cijfer Company?

Verzorgen gehele salarisadministratie

Loonstroken per post of digitaal

Jaaropgaven

Aangifte loonbelasting

Pro forma berekeningen loon

DGA salaris

Aan en afmelden werknemers

Betaalstaten

Loonjournaalpost

Verzamelloonstaat

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek of inzicht in de kosten voor uw salarisadministratie? Bel ons of vul het contactformulier in. Er wordt spoedig contact met u opgenomen. Voor het plannen van afspraken is De Cijfer Company overigens niet gebonden aan kantoortijden. Wij passen ons aan u aan!