Dividend

Vanaf 1 oktober 2013 geldt een uitkeringstoets als de bv dividend gaat uitkeren.

De toets geldt voor alle bv’s. De uitkeringstoets houdt in dat het bestuur vooraf goedkeuring moet verlenen voor de dividenduitkering. Uit de toets moet blijken dat de bv aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Als achteraf blijkt dat de goedkeuring ten onrechte is verleend, kan dit leiden tot privé-aansprakelijkstelling van de aandeelhouder(s) of tot het verplicht terugbetalen van het ontvangen dividend.