Visie van De Cijfer Company

Onze klanten laten ondernemen zodat ze uitblinken in de zaken waar ze goed in zijn. Dat doen we door op professionele wijze hun administratieve zorgen uit handen te nemen. Met een ongekend hoog servicegehalte, uitstekende en een niet aflatende precisie en enthousiasme.

 

Door haar klanten gevraagd en ongevraagd te informeren over risico’s en wijzigingen in wet- en regelgeving, hen te adviseren over belangrijke fiscale aangelegenheden en te ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden, zorgen wij ervoor dat onze klanten het maximale resultaat uit hun onderneming halen.

 

Wij werken met vaste prijsafspraken voor het standaardwerk per maand, kwartaal of jaar omdat we het belangrijk vinden transparant te zijn naar onze klanten. Extra werkzaamheden zullen altijd pas na overleg met u worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht. Dit gebeurt op basis van bestede uren tegen de geldende tarieven. Daar waar mogelijk wordt door ons vooraf een kostenindicatie verstrekt.

 

Rob Nolen

Directeur De Cijfer Company